Quản lý nhà nước

Doanh nghiệp sợ… hậu kiểm

Doanh nghiệp sợ… hậu kiểm

Trong khi cơ quan quản lý coi hậu kiểm là cách thức để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, thì nhiều doanh nghiệp lại chia sẻ sự bất an.