Quản lý thuốc lá thế hệ mới

Đâu là cơ chế phù hợp để quản lý ngay thuốc lá thế hệ mới?

Đâu là cơ chế phù hợp để quản lý ngay thuốc lá thế hệ mới?

Trước tình trạng mua bán thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng diễn ra tràn lan, công khai trên thị trường “chợ đen”, các cơ quan bộ ngành liên quan hiện đang khẩn trương tìm giải pháp để có câu trả lời cho Chính phủ cũng như bức xúc của dư luận.