Shark Thuỷ

Shark Thủy đầu tư 100 tỷ cho Soya Garden, biến startup này thành thương vụ đầu tư lớn nhất tại Shark Tank Việt Nam

Shark Thủy đầu tư 100 tỷ cho Soya Garden, biến startup này thành thương vụ đầu tư lớn nhất tại Shark Tank Việt Nam

Sau gói đầu tư 20 tỷ vào năm 2018, đến đầu năm 2019, Shark Thủy đã đầu tư thành 45 tỷ cho Soya Garden. Cuối tháng 4/2019, tập đoàn công bố đầu tư thêm 55 tỷ, nâng tổng mức đầu tư lên 100 tỷ đồng, tương đương gần 5 triệu đô la Mỹ, biến Soya Garden trở thành thương vụ đầu tư lớn nhất và thành công ...