Sông Đà 101

Kinh doanh bết bát nhưng cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 vẫn lên xuống đột ngột sau sự xuất hiện của Khánh Phương cùng bóng dáng Nhật Nam Group, tiền phạt do giao dịch “chui” chẳng thấm vào đâu

Kinh doanh bết bát nhưng cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 vẫn lên xuống đột ngột sau sự xuất hiện của Khánh Phương cùng bóng dáng Nhật Nam Group, tiền phạt do giao dịch “chui” chẳng thấm vào đâu

Ngoài phạt tiền, Khánh Phương còn buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai.
Dự án Tokyo Tower chậm tiến độ: PVcombank đưa ra ba giải pháp cho khách hàng

Dự án Tokyo Tower chậm tiến độ: PVcombank đưa ra ba giải pháp cho khách hàng

Hỗ trợ người mua nhà chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán căn hộ; tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án, hoặc miễn giảm một phần lãi trên gốc quá hạn. Đó là 3 giải pháp mà ngân hàng PVcombanh đưa ra cho khách hàng lựa chọn nhằm giải quyết tình trạng bức xúc bởi dự án Tokyotower chậm tiến bộ ...