Tân Chủ tịch Bamboo Airways

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways

Chân dung tân Chủ tịch Bamboo Airways

 Với kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp, ông Phan Đình Tuệ đã được Hãng hàng không Bamboo Airways bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.