Taseco Airs

Taseco Airs (AST) lỗ quý thứ 7 liên tiếp

Taseco Airs (AST) lỗ quý thứ 7 liên tiếp

Luỹ kế cả năm 2021,  Taseco Airs đạt hơn 154 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 57% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế hơn 128 tỷ đồng, trước đó năm 2020 công ty chỉ lỗ khoảng 51 tỷ đồng.