Than khoáng sản

Những Tập đoàn “nhà đông con” vượt “bão” Covid-19 thế nào?

Những Tập đoàn “nhà đông con” vượt “bão” Covid-19 thế nào?

Đây là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử các Tập đoàn kinh tế nhà nước như Dệt may (Vinatex), Dầu khí (PVN), Than - Khoáng sản (TKV)… Bởi với số lượng từ 8 - 10 vạn người/tập đoàn, họ vừa lo chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động vẫn phải sản xuất, duy trì “nồi cơm” của nhiều gia đình.