Thẻ căn cước

Từ ngày 1/7, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước riêng

Từ ngày 1/7, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước riêng

Từ ngày 1/7 sắp tới, khi luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực, Bộ Công an sẽ triển khai cấp thẻ Căn cước thay vì thẻ Căn cước Công dân như trước. Một trong những điểm mới của luật Căn cước là sẽ cấp thẻ Căn cước cho người trong độ tuổi từ 0 - dưới 6 tuổi.
2 cách giao dịch bằng căn cước công dân

2 cách giao dịch bằng căn cước công dân

Để không phải nhiều lần xuất trình giấy xác nhận về số chứng minh nhân dân cũ, người được cấp căn cước công dân có thể đi điều chỉnh thông tin trên các giấy tờ đã được cấp trước đây.