Thọ Quang Phát

KTS Nguyễn Văn Thọ và những câu chuyện chưa kể về Thọ Quang Phát

KTS Nguyễn Văn Thọ và những câu chuyện chưa kể về Thọ Quang Phát

Nếu ví mỗi công trình xây dựng là một tác phẩm nghệ thuật thì Kiến trúc sư/Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Thọ là nghệ nhân tài hoa giúp hình thành và “thổi hồn” cuộc sống vào những công trình đó. Con đường đến với sự nghiệp của KTS Nguyễn Văn Thọ là một hành trình trải nghiệm đầy nhiệt huyết, cống hiến ...