Tiêu thụ ô tô

Dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến ngành ô tô Việt Nam?

Dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến ngành ô tô Việt Nam?

Sau 6 tháng đầu năm kinh doanh ế ẩm, hoạt động sản xuất đình trệ, các doanh nghiệp ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước như “mở cờ trong bụng” khi Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ, chuẩn bị giãn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của đợt dịch Covid-19 mới, các ...