Trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo ...