Trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo ...
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trả tiền trái phiếu đúng hạn

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trả tiền trái phiếu đúng hạn

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư; ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà ...
Bộ Tài chính họp bàn cách gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính họp bàn cách gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn, các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành cùng trao đổi tìm ra giải pháp nhằm giúp thị trường chứng khoán quay ổn định trở lại, tiếp tục phát triển, cũng như tìm ra giải pháp để củng cố niềm tin cho trị trường trái phiếu và tăng cường tính thanh khoản.