Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

Hoa Binh Blue Compass - Học bổng dành cho sinh viên tài năng ngành xây dựng

Hoa Binh Blue Compass - Học bổng dành cho sinh viên tài năng ngành xây dựng

Ngày 13/06/2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa TP HCM (Giai đoạn 2022 – 2027). Với định hướng hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu, Hòa Bình và Trường Đại học Bách Khoa phối hợp triển khai hợp tác thành lập quỹ nghiên cứu, sáng tạo đồng hành cùng sinh ...