Tương trợ tư pháp

Nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác về tư pháp quốc tế

Nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác về tư pháp quốc tế

​Qua 14 năm thi hành triển khai Luật Tương trợ tư pháp (TTTP), công tác Điều ước quốc tế (ĐƯQT) về TTTP trong cả 04 lĩnh vực đã đi vào nề nếp, nghiêm túc và thống nhất quy trình thủ tục đàm phán, ký kết được quy định tại Luật điều ước quốc tế năm 2016. Đặc biệt, Luật TTTP đã đem lại cơ sở pháp lý ...