Ứng dụng AI

Ứng dụng AI 'biết tuốt' cuộc đời của con người

Ứng dụng AI 'biết tuốt' cuộc đời của con người

Trong một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Nature Computational Science, các nhà nghiên cứu ở Đan Mạch đã khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu từ hàng triệu người để tạo ra ứng dụng Life2vec, có thể dự đoán các giai đoạn trong cuộc đời của một người. Mục đích của nghiên cứu là ...