Unicorn

Tại sao các startup tỷ USD được gọi là kỳ lân?

Tại sao các startup tỷ USD được gọi là kỳ lân?

Ngày nay, thuật ngữ kỳ lân (unicorn) - chỉ các startup có mức định giá từ 1 tỷ USD - được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, không nhiều người biết nguồn gốc của tên gọi này.