Ví trả sau

Khẳng định không có chuyện chủ động kích hoạt 'ví trả sau' của ví điện tử, khách hàng than bỗng nhiên mắc nợ gần 1,2 triệu đồng

Khẳng định không có chuyện chủ động kích hoạt 'ví trả sau' của ví điện tử, khách hàng than bỗng nhiên mắc nợ gần 1,2 triệu đồng

Khi được hỏi, người dùng này cho biết bản thân chưa bao giờ có ý định sử dụng dùng ứng dụng tiêu trước trả sau nên sẽ không có chuyện chủ động mở 'ví trả sau' để sử dụng. Cùng với đó, vị khách hàng này cho biết cũng không cài đặt thanh toán tự động cho hóa đơn hay giao dịch nào.