Vietnam DX Summit 2021

Meey Land đồng hành cùng Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 - Vietnam DX Summit 2021

Meey Land đồng hành cùng Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 - Vietnam DX Summit 2021

Tiếp nối thành công của hàng loạt các sự kiện chuyển đổi số và bất động sản trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land vinh dự tiếp tục là đơn vị đồng hành với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam thực hiện chương trình Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 - Vietnam DX Summit ...