Xăng nhân tạo

Xăng nhân tạo của Porsche lần đầu được chạy thử

Xăng nhân tạo của Porsche lần đầu được chạy thử

Lô xăng nhân tạo đầu tiên Porsche sản xuất tại Chile đã được chạy thử trên chiếc Porsche 911 nổi tiếng, tuy nhiên thành bại của loại nhiên liệu này vẫn ràng buộc nhiều vào những vấn đề pháp lý trong tương lai.