Xây dựng văn bản pháp luật

Phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách từ trong quá trình xây dựng văn bản

Phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách từ trong quá trình xây dựng văn bản

Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo lãnh ...