Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) mua lại nhà máy sản xuất cồn với giá hơn 253 tỷ đồng

An An

Tập đoàn sẽ chuyển gia toàn bộ tài sản đấu giá này cho công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đăk Nông và thành lập nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc công ty con này.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã ck: DGC) vừa thông qua kết quả tham gia đấu giá mua tài sản là nhà máy cồn Đại Việt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đăk Nông. Đây là phần tài sản bị kê biên để thi hành án đối với công ty TNHH Đại Việt.

Theo quyết nghị của Hóa chất Đức Giang, giá mua đấu giá là 253,25 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) mua lại nhà máy sản xuất cồn với giá hơn 253 tỷ đồng - Ảnh 1

Tập đoàn sẽ chuyển gia toàn bộ tài sản đấu giá này cho công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đăk Nông và thành lập nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc công ty con này.

Ngoài ra, Công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đăk Nông sẽ tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, đăng ký kinh doanh, thuê đất và các thủ tục khác để quản lý và vận hành Nhà máy cồn Đức Giang. 

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết, năm 2024, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện năm 2023 song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4,4% còn 3.100 tỷ đồng. 

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) mua lại nhà máy sản xuất cồn với giá hơn 253 tỷ đồng - Ảnh 2

Về mức độ chi trả cổ tức năm 2024, DGC dự kiến duy trì mức 30% như năm 2023, tương ứng số tiền dự chi khoảng 1.140 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp dự kiến dành 500 tỷ đồng để xây dựng Tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có giấy phép đầu tư cho dự án Alumin. Ngoài ra, công ty cũng sẽ dành 10 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25.

Trong năm 2024, DGC sẽ lên kế hoạch sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và nghiên cứu sáp nhập Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã ck: PAT) vào tập đoàn.

Tin Cùng Chuyên Mục