Tiếp tục hoàn thiện Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 19/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình xây dựng Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên cho biết, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2024 của Bộ Tư pháp (gọi tắt là Đề án 979) và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã triển khai xây dựng dự thảo Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. 

Theo đó, Cục đã gửi lấy ý kiến lần 2 dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; Tổ chức 05 buổi làm việc trực tiếp với Vụ Pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Tư pháp của 6 địa phương thí điểm để thống nhất hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Khung tiêu chí, đồng thời định hướng các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng và triển khai thực hiện Khung tiêu chí sau khi được ban hành; Nghiên cứu những vấn đề tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Khung tiêu chí.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.
Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Phan Hồng Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký Quyết định ban hành Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch; xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn về đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho lãnh đạo, công chức tổ chức, cá nhân các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL; Theo dõi, phối hợp với tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Tư pháp các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 tổ chức đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL theo Khung tiêu chí…

Đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị cho biết về cơ bản các nội dung góp ý đã được Cục tiếp thu và giải trình cụ thể. Để hoàn chỉnh dự thảo, các đại biểu còn góp ý về kỹ thuật, quy trình, kinh phí đảm bảo thực hiện,...; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai, khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả bước đầu của Cục PBGDPL. Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ về đối tượng, điều kiện áp dụng ở mỗi địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Đồng thời, Cục PBGDPL cần cố gắng lựa chọn những phương pháp hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm; nghiên cứu áp dụng một số phương pháp như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đồng bào dân tộc bằng tiếng dân tộc; xây dựng các hình tượng, gương sáng pháp luật có giá trị lan tỏa cao trên các nền tảng mạng xã hội…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần kịp thời hướng dẫn cho các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979 xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, địa phương nào có cách làm hay thì cần được áp dụng, hướng dẫn cho các địa phương khác làm theo…

Tin Cùng Chuyên Mục