Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 04/7/2024, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì là buổi làm việc với Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Quý II và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2024.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ cho biết, trong Quý II/2024 Thanh tra Bộ đã triển khai 11 đoàn thanh tra, đã ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 49 triệu đồng, ban hành 03 Quyết định thu hồi với số tiền 173.937.000 đồng do thanh quyết toán sai cho đơn vị thi công. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra, ý kiến góp ý của các đơn vị chuyên môn và ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 26 Kết luận thanh tra.

Đồng chí Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác tiếp công dân, Thanh tra Bộ đã tiếp 32 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 15 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (chiếm 46%), 17 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền (chiếm 54%). So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng công dân đến Bộ Tư pháp giảm 31% (Quý II/2023 có tiếp 46 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong Quý II/2024, Thanh tra Bộ không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đối với 04 đơn thư khiếu nại và 02 đơn tố cáo thuộc Quý I/2024, Thanh tra Bộ đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 04 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) và 02 Thông báo số 3176/TB-BTP và Thông báo số 3183/TB-BTP ngày 10/6/2024 Thông báo về việc xử lý thông tin tố cáo tiếp đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (Thái Nguyên). Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng đã thành lập 07 Đoàn/Tổ xác minh/công tác phục vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngoài ra, các công tác về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số các công tác khác của Thanh tra Bộ đều được triển khai một các nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

Một số đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Một số đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, cán bộ, công chức Thanh tra Bộ và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn một số nội dung như: công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, việc bố trí thêm kho lưu trữ tài liệu, bố trí thêm cơ sở vật chất (phòng tiếp công dân và máy tính) để thực hiện thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đã kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc cho Thanh tra Bộ để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2024. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác trong Quý II/2024 của Thanh tra Bộ. Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, thanh tra, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư. 

Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ phân tích, đánh giá nguyên nhân của các vướng mắc trong việc thực hiện công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đưa ra các giải pháp khắc phục vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Thứ trưởng lưu ý, Thanh tra Bộ cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện; chủ động tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với Văn phòng Bộ đưa ra các giải pháp cụ thể về vấn đề bố trí phòng lưu trữ hồ sơ, bố trí thêm phòng tiếp công dân để thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục