Trước thềm ĐHĐCĐ 2024, bốn lãnh đạo SGS nộp đơn từ nhiệm

Đoàn Chi

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) sẽ tổ chức vào ngày 10/7. Tuy nhiên, ngay trước thềm Đại hội, đã ghi nhận 4 đơn từ nhiệm của các lãnh đạo Công ty.

Trước thềm ĐHĐCĐ 2024, bốn lãnh đạo SGS nộp đơn từ nhiệm

Theo đó, 4 cá nhân nộp đơn xin từ nhiệm gồm có ông Lê Minh - Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Hưởng -  Tổng Giám đốc; bà Huỳnh Như Ý – thành viên HĐQT và bà Dương Thị Kim Kiều - Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong đó, Tổng Giám đốc ông Phạm Văn Hưởng nộp đơn từ nhiệm xin thôi giữ chức vụ kể từ ngày 20/06/2024. Được biết, ông Hưởng là đại diện của Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) – công ty mẹ của SGS tham gia điều hành Công ty, nay từ nhiệm với lý do chuyển công tác.

Về phía Chủ tịch HĐQT Lê Minh cho biết lý do từ nhiệm là nhằm giải quyết việc gia đình. Còn bà Ý xin từ nhiệm với lý do vì công việc cá nhân và theo phân công của cổ đông đề cử.

Đáng chú ý nhất có lẽ là đơn từ nhiệm của bà Dương Thị Kim Kiều - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Được biết, đây là đơn từ nhiệm lần 3 của bà khi bà cho biết ngày 25/05/2022, bà đã nộp đơn từ nhiệm để ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét nhưng không được Đại hội thông qua.

Sang đến tháng 6/2022, bà tiếp tục gửi đơn từ nhiệm để ĐHĐCĐ xem xét và đến tháng 7/2022, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà. Tuy nhiên, tháng 9/2023, Tòa án tuyên hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 7/2022 của SGS. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 này, bà Kiều tiếp tục nộp đơn từ nhiệm để được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.

Bà Kiều chia sẻ lý do từ nhiệm là vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe không còn được đảm bảo để đảm nhận công việc được phân công. Hiện, bà đã phải trở về quê để ổn định cuộc sống.

Tin Cùng Chuyên Mục