Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo ngày chốt họp ĐHĐCĐ năm 2023, xem xét thông qua mức chi trả cổ tức

Linh Anh

Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4/2023 tại TP Đà Nẵng.

Thông báo từ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã: DRC) mới đây cho biết, ngày 20/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2023 của DRC.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4/2023 tại TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023, báo cáo tài chính năm 2022, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023...

Đáng chú ý, tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023 cũng sẽ được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần này.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2022, DRC ước doanh thu đạt 1.114 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức giảm tương tự xuống còn 104 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của DRC
Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của DRC

Lũy kế cả năm 2022, DRC ước doanh thu thuần đạt 4.898,5 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 386 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.428 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, DRC ước vượt 11% chỉ tiêu doanh thu và 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bước sang quý I/2023, DRC đặt mục tiêu đi lùi, với doanh thu thuần 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% so với thực hiện trong quý I/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục