Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) mang về gần 397 tỷ đồng doanh thu trong tháng 1/2023

Giang Phạm

TNG đặt mục tiêu doanh thu tháng 1/2023 đạt 377 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, TNG đã hoàn thành vượt 5% kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023 với doanh thu tiêu thụ đạt gần 397 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 99%. Mỹ dẫn đầu thị trường xuất khẩu khi chiếm 34%, tiếp theo là thị trường Pháp chiếm 28% và thị trường Canada chiếm 14% kim ngạch xuất khẩu.

TNG đặt mục tiêu doanh thu tháng 1/2023 đạt 377 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, TNG đã hoàn thành vượt 5% kế hoạch đề ra.

Trước đó, Hội đồng quản trị TNG đã thông qua và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận 337 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 16% so với năm 2022; cổ tức tối thiểu 16%.

Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) mang về gần 397 tỷ đồng doanh thu trong tháng 1/2023 - Ảnh 1

Về kết quả kinh doanh năm 2022, TNG ghi nhận doanh thu đạt 6.778 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong năm tăng gần 98 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 170 lên 279 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng giảm gần 10 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến từ 289 tỷ đồng lên 375 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế TNG còn gần 358 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021. Đây cũng là số lãi cao nhất TNG đạt được nhiều năm trở lại đây.

Năm 2022, công ty đề ra kế hoạch doanh thu tăng 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 280 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đề ra tại ĐHĐCĐ.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 17/2 tới đây, TNG sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận về 400 đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục