DNP Water dự chi hơn 428 tỷ đồng để mua vào hơn 20 triệu cổ phiếu của Saigon Water

Thành Trung

Nếu giao dịch trên thành công, với tỷ lệ sở hữu mới, Saigon Water sẽ trở thành công ty con của DNP Water và hợp nhất kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính.

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) vừa đăng ký mua vào gần 20,4 triệu cổ phiếu SII của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo đó, để thâu tóm Saigon Water thành công ty con, DNP Water dự kiến phải chi ra hơn 428 tỷ đồng, tạm tính theo thị giá của SII trên thị trường chứng khoán.

Hiện nay, DNP Water đang nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu SII, tương đương tỷ lệ 19%. Nếu giao dịch thành công, số lượng nắm giữ mới sẽ tăng lên hơn 32,6 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu dự kiến đạt mức 50,61%.

DNP Water sẽ thực hiện giao dịch mua thoả thuận cổ phiếu SII từ các cổ đông hiện hữu, không tiến hành chào mua công khai. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023 của SII đã thông qua vấn đề này.

Cụ thể, các cổ đông sẽ tiến hành bán cổ phiếu cho DNP Water là ông Phạm Quốc Khánh, ông Đặng Quang Nguyên, bà Đồng Diễm Nga My, Công ty cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TNG và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM.

Hiện tại, DNP Water đang sở hữu 12 công ty con, 7 công ty liên kết liên quan đến ngành nước trên khắp các tỉnh thành.

Tin Cùng Chuyên Mục