Công nghệ cao Traphaco (CNC) dự chi 23 tỷ đồng tiền trả cổ tức năm 2023, Traphaco (TRA) nhận về gần 12 tỷ đồng

Giang Phạm

Traphaco hiện đang nắm giữ khoảng 51% vốn tại CNC, qua đó, TRA dự kiến nhận về khoảng 11,58 tỷ đồng tiền cổ tức đợt này. 

Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (mã ck: CNC) vừa thông báo ngày 19/12 tới sẽ là ngày cuối chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Với hơn 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CNC cần chi 23 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2023. Ngày thanh toán dự kiến là vào ngày 29/12/2023. 

Công ty Công nghệ cao Traphaco CNC là một trong 4 công ty liên kết của Công ty cổ phần Traphaco (mã ck: TRA), hiện có vốn điều lệ hơn 113,64 tỷ đồng. Traphaco đang nắm giữ khoảng 51% vốn tại CNC, qua đó, TRA dự kiến nhận về khoảng 11,58 tỷ đồng tiền cổ tức đợt này. 

Về bức tranh tài chính, Công ty CNC hiện mới công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, với kết quả ghi nhận doanh thu thuần đạt 583,4 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.  

Công nghệ cao Traphaco (CNC) dự chi 23 tỷ đồng tiền trả cổ tức năm 2023, Traphaco (TRA) nhận về gần 12 tỷ đồng - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán ghi nhận âm 455,5 tỷ đồng, trong khi năm trước đó âm 422,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt gấp 2 lần, lên mức 1,1 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, CNC lãi sau thuế 45 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2021. 

Với kết quả đạt được này, CNC đã vượt 2,7% kế hoạch doanh thu đề ra và vượt 4,7% kế hoạch lợi nhuận.  

Tính đến 31/12/2022, CNC có tổng tài sản là 353 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với đầu năm 2022. 

Tổng nợ phải trả tăng 53,5%, ghi nhận tại 179,2 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Đáng chú ý, CNC không ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính nào. 

Vốn chủ sở hữu tăng 12 tỷ đồng, lên mức 173,8 tỷ đồng; bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 18,2 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục