Traphaco (TRA) đặt mục tiêu lãi sau thuế 2023 tăng trưởng 11%, chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

Linh Anh

Traphaco năm 2023 đặt mục tiêu đạt 2.600 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ và 326 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với năm trước.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông vừa công bố, Công ty cổ phần Traphaco (mã ck:TRA) đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng trong năm 2023.

Cụ thể, Traphaco năm 2023 đặt mục tiêu đạt 2.600 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ và 326 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với năm trước.

Trong đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu OTC (kênh bán lẻ ở tiệm thuốc) là 2.133 tỷ đồng, ETC (kênh đấu thầu tại sở và bệnh viện) là 206 tỷ đồng tăng lần lượt 5%, 17% so với năm 2022.

Traphaco cho biết, mục tiêu trên được đặt trong bối cảnh thị trường OTC thay đổi nhanh, chuỗi nhà thuốc ngày càng có vai trò lớn, hoạt động bán hàng online thuốc, thực phẩm bổ sung đang phát triển nhanh.

Trong khi đó, các bệnh viện công vẫn khó khăn trong hoạt động mua sắm, đấu thầu nên kênh ETC tăng trưởng 17% sẽ là thách thức.

Trong năm 2023, công ty dự kiến đưa vào sản xuất và cho ra thị trường ít nhất 19 sản phẩm mới với doanh số khoảng 36 tỷ đồng. Doanh số các sản phẩm mới triển khai thị trường từ năm 2021 khoảng 170 tỷ đồng.

Về chuyển giao công nghệ, TRA đặt muc tiêu hoàn thành doanh số năm các sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 1 với Daewoong; triển khai sản xuất 5 sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 1 theo kế hoạch bán hàng kênh OTC và ETC; thúc đẩy để có số đăng ký sớm cho các sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 2, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ giai đoạn 3 với Daewoong…

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Traphaco dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% bằng tiền, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 41,4 triệu cổ phiếu TRA đang lưu hành, công ty dự chi hơn 124 tỷ đồng trả cổ tức, thời gian chi trả là trước khi kết thúc quý II/2023.

Bên cạnh đó, báo cáo của TRA cũng tiết lộ, mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 30% bằng tiền, tương đương so với năm 2022. 

Tin Cùng Chuyên Mục