Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 22%, đưa ba phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Linh Anh

Năm 2023, QNS đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch 1.008 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã CK: QNS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, năm nay, QNS đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch 1.008 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Mức cổ tức năm 2023 dự kiến bằng hoặc hơn 15%, giảm một nửa so với năm trước. 

Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%. Trước đó, QNS đã chia 2 lần cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 15%, đợt 1 vào tháng 9/2022 và đợt 2 là vào tháng 1/2023. 

Công ty hiện trình cổ đông phương án chi trả phần cổ tức còn lại năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/4. Dự kiến, cổ đông của QNS sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 27/4/2023. 

Cũng trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Đường Quảng Ngãi còn có tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phương án 1, tỷ lệ phát hành bằng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Ở phương án 2, tỷ lệ phát hành sẽ bằng 2% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Phương án 3, tỷ lệ phát hành bằng 3% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 10,71 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm và chỉ có tối đa 50 người lao động được quyền mua. Giá phát hành sẽ theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Tin Cùng Chuyên Mục