Đường Quảng Ngãi

Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi lớn không chỉ từ sữa

Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi lớn không chỉ từ sữa

Dù gắn tên với chữ “đường” những mảng sữa đậu nành lại là thế mạnh của CTCP đường Quảng Ngãi (mã: QNS). Tuy nhiên, trong năm 2022, cả hai mảng đường và sữa đều tăng trưởng giúp QNS lãi ròng gần 1.300 tỷ đồng.