Chi phí bán hàng giảm, Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi 316,5 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Linh Anh

Quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.129,6 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã CK: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với kết quả khả quan. 

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.129,6 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của QNS
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của QNS

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 89% so với cùng kỳ, đạt 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 76% lên mức 38 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 62,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 22 tỷ đồng so với cùng kỳ về 210,5 tỷ đồng. 

Khấu trừ chi phí, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 316,5 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết, thời gian qua đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp, từ đó làm tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường hoạt động ổn định, hiệu suất thu hồi tăng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm góp phần làm tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh đường từ mía so với cùng kỳ.

Năm 2023, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu tăng 2%, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng giảm 22% so với năm ngoái. Như vậy, với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, quy mô tổng tài sản của QNS đạt 11.814,5 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất đến 44% trong cơ cấu tài sản là tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng với 5.181 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho ghi nhận sự gia tăng đột biến tới 123,5% so với đầu năm lên 2.117 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý tăng mạnh nhất là tồn kho mảng hàng hoá tới 1.520 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tính đến ngày 31/3 là 3.295 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 7.480 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.716 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 676 tỷ đồng ở quỹ đầu tư phát triển.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I của Đường Quảng Ngãi tiếp tục âm quý thứ hai liên tiếp với khoản âm 416,7 tỷ đồng do tăng mạnh tồn kho, trong khi cùng kỳ âm 310,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm, Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi 316,5 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm - Ảnh 1

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 552,6 tỷ đồng do tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền từ hoạt đồng tài chính là 1.098 tỷ đồng, qua đó giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của QNS vẫn dương 128,4 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục