Báo cáo tài chính

Novaland lãi gần 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Novaland lãi gần 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Tổng tài sản của Novaland tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 241.486 tỷ đồng, trong đó, khoảng một nửa là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng như NovaWorld Phan Thiết, Aqua City Đồng Nai, NovaWorld Hồ Tràm....