Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng

An An

Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong khoảng 2 năm gần đây của công ty này.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã ck: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2024 với kết quả khả quan.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 33% so với cùng kỳ, lên mức 1.919,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu mảng môi giới đạt 450 tỷ đồng, tăng 75%. Mảng cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán mang về 447 tỷ đồng, tăng 32%.

Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng - Ảnh 1
Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng - Ảnh 2

Nguồn thu từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), môi giới, cho vay và phải thu đều tăng. Trong đó, lãi từ tài sản FVTPL tăng 32% lên gần 900 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 32%, đạt gần 447 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý I/2024 của SSI cũng tăng 54% so với cùng kỳ lên 578 tỷ đồng. Chí phí tài chính ở mức 391 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 9% lên 76,2 tỷ đồng.

Kết quả, công ty mang về lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 727 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 51% so với quý I/2023. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong khoảng 2 năm gần đây của công ty này.

Năm 2024, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của SSI từ trước đến nay. 

Tại cuối tháng 3/2024, công ty mẹ SSI có tổng tài sản 64.712 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin cuối kỳ đạt 16.957 tỷ đồng, tăng 16% sau 3 tháng.

Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 10% sau 3 tháng, về mức 39.100 tỷ đồng. Công ty đã hạ đáng kể lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng - Ảnh 3
Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng - Ảnh 4

Trong quý này, Công ty thu lãi thuần (lãi bán - lỗ bán) hơn 80 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu và chứng khoán niêm yết, 153 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, chứng khoán chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và gần 40 tỷ đồng từ hoạt động bán chứng quyền do công ty phát hành.

Quý I/2024, Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi trước thuế 900 tỷ đồng - Ảnh 5

Số dư chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu và chứng khoán niêm yết, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết đều giảm so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi vẫn là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của SSI chiếm hơn 25.063 tỷ đồng, giảm 16%.

So với đầu năm, giá trị danh mục cổ phiếu và chứng khoán niêm yết của Công ty giảm mạnh 35% về còn 655 tỷ đồng.

VPB đang là khoản đầu tư nổi bật nhất của SSI với giá gốc 333,8 tỷ đồng, chiếm hơn 50% danh mục cổ phiếu niêm yết. Tuy nhiên, tính đến cuối quý III/2024, Công ty đang ghi nhận khoản lỗ nhẹ gần 2% với khoản đầu tư này.

Tin Cùng Chuyên Mục