Kết quả kinh doanh

Viglacera (VGC) lãi quý IV/2022  giảm mạnh so với cùng kỳ

Viglacera (VGC) lãi quý IV/2022 giảm mạnh so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ 2021.Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.320 tỷ đồng, vượt 36,5% kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao.
PNJ lãi sau thuế kỷ lục hơn 1.800 tỷ đồng năm 2022

PNJ lãi sau thuế kỷ lục hơn 1.800 tỷ đồng năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.876 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.807 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và vượt 37% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.