Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi năm 2023 trên 2.100 tỷ đồng, có hơn 6.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

An Nam

Lũy kế cả năm 2023, Đường Quảng Ngãi đạt doanh thu thuần gần 10.023 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã ck: QNS), trong quý IV/2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.273,6 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong kỳ chỉ tăng nhẹ chưa tới 1% giúp lợi nhuận gộp cải thiện từ 586 tỷ đồng quý IV/2022 lên hơn 904 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi năm 2023 trên 2.100 tỷ đồng, có hơn 6.000 tỷ đồng gửi ngân hàng - Ảnh 1

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tăng lần lượt 36%, 22%, lên mức 84,2 tỷ đồng và 21,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của QNS cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 172,2 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác cũng cao gấp 1,6 lần, đạt 70 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của QNS đạt 654,3 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang dần phục hồi sau dịch Covid-19, song sức mua vẫn còn chưa ổn định, qua đó dẫn tới việc lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo,… giảm. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ ở mức xấp xỉ quý IV/2022.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn khó khăn, một số sản phẩm của công ty vẫn duy trì tình hình sản xuất ổn định và ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có lượng tiêu thụ tăng 73%, doanh thu tăng 105%.

Lũy kế cả năm 2023, Đường Quảng Ngãi đạt doanh thu thuần gần 10.023 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm đạt 9.762 tỷ đồng, chiếm 96%.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của QNS cao gấp 1,7 lần, lên mức 2.189 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này đều xác lập kỷ lục từ trước đến nay của Doanh nghiệp.

So với kế hoạch đề ra, QNS vượt 19% chỉ tiêu doanh thu (8.400 tỷ đồng) và vượt xa mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của QNS đạt gần 12.059 tỷ đồng, tăng 17,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm hơn 53% là các khoản tiền gửi tại ngân hàng, đạt giá trị hơn 6.454 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với thời điểm đầu năm. Năm 2023, khoản tiền này mang về cho Công ty gần 311 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Khoản phải thu của khách hàng ngắn hạn cũng tăng từ 146 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng. Hàng tồn kho có giá trị hơn 962,6 tỷ đồng tăng hơn con số 947,2 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm, chiếm phần nhiều là nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm. Trong đó, dự phòng gần 3 tỷ đồng.

Nợ của QNS tại ngày 31/12/2023 ghi nhận tại mức 3.472 tỷ đồng, tăng 23% so với mức 2.801,5 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.895 tỷ đồng lên 2.411 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay dài hạn tại ngày cuối cùng của năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục