Chuyển lỗ thành lãi thành công trong năm 2023, Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

An An

Kiểm toán TTP cho rằng, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Chuyển lỗ sau thuế 236,6 tỷ đồng thành lãi 47,3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã ck: PSH) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với doanh thu thuần ghi nhận 6.099 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyển lỗ thành lãi thành công trong năm 2023, Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán giảm mạnh về mức 5.355 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 7.101 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 70% lên mức 500,7 tỷ đồng, qua đó phần nào giúp công ty chuyển từ lỗ sau thuế 236,6 tỷ đồng thành lãi 47,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, công ty có tổng tài sản ghi nhận tại 10.992 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản tiền mặt giảm mạnh từ 235,7 tỷ đồng về chỉ còn 24,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt từ 455 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 1.446 tỷ đồng, chủ yếu tăng phải thu ngắn hạn khách hàng. Hàng tồn kho duy trì mức tương đương đầu năm với 4.654 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tài sản.

Chuyển lỗ thành lãi thành công trong năm 2023, Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 2

Về cơ cấu nợ, tổng nợ tài sản của PSH tính đến cuối năm 2023 là 9.400 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 6.703 tỷ đồng.

Chuyển lỗ thành lãi thành công trong năm 2023, Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 3

Bên cạnh đó, công ty còn có khoản nợ vay ngắn hạn gần 4.672 tỷ đồng, tăng thêm 2.167 tỷ đồng so với đầu năm; khoản vay dài hạn là 1.411,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay là hơn 6.000 tỷ đồng, gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 1.591 tỷ đồng.

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Cũng tại báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 của PSH, Công ty TNHH Kiểm toán TTP cho biết, vào ngày 18/12/2023, NSH Petro đã nhận được quyết định của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn từ này 18/12/2023 đến 17/12/2024. Số tiền bị cưỡng chế 1.139,9 tỷ đồng. 

Ngày 22/12/2023, công ty cũng nhận quyết định tương tự từ Cục thuế thành phố Cần Thơ, ngưng sử dụng hóa đơn từ 22/12/2023 đến 23/12/2024 đối với chi nhánh của công ty tại Cần Thơ. Số tiền bị cưỡng chế 92,59 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong năm chưa phát hành hóa đơn số tiền 236,8 tỷ đồng.

Kiểm toán TTP cho rằng, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Do vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh đối với báo cáo tài chính, trong trường hợp công ty không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty Kiểm toán TTP không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng hóa gửi tại Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương số tiền 131 tỷ đồng, kho Cần Thơ số tiền gần 51 tỷ đồng, kho chi nhánh Trà Vinh gần 26 tỷ đồng. Bằng thủ tục kiểm toán, đơn vị kiểm toán không thể xác định được tính hiện hữu của giá trị kho hàng tồn kho nêu trên cũng như không thể xác định liệu có cần điều chỉnh trên báo cáo tài chính.

Tin Cùng Chuyên Mục