Hà Nội dự kiến chi 5.800 tỷ đồng xây nhà tái định cư để cải tạo chung cư cũ

Giang Phạm

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2 sàn/người.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu phát triển 44 triệu m2 sàn nhà ở

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2 sàn/người.

Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

Thành phố xác định cụ thể diện tích sàn nhà ở của các phân khúc hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố như sau: Năm 2021, phát triển tổng cộng 5.267.000 m2 sàn nhà ở, trong đó, có 88.000m2 sàn nhà ở xã hội; 106.000m2 sàn nhà tái định cư; 573.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 nhà ở riêng lẻ.

Năm 2022, phát triển 8.419.000m2 sàn nhà ở, trong đó, có 241.000m2 sàn nhà ở xã hội; 152.000m2 sàn nhà ở tái định cư; 3.526.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2023, phát triển 9.514.000m2 sàn nhà ở, trong đó, có 192.000m2 sàn nhà ở xã hội; 88.000m2 sàn nhà ở tái định cư; 4.734.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2024, phát triển 9.696.000m2 sàn nhà ở, trong đó, có 239.000m2 sàn nhà ở xã hội; 92.000m2 sàn nhà ở tái định cư; 4.865.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Năm 2025, phát triển 11.104.000 m2 sàn nhà ở, trong đó, có 409.000m2 sàn nhà ở xã hội; 122.000m2 sàn nhà ở tái định cư; 5.992.000m2 sàn nhà ở thương mại; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Hà Nội cần 437.000 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

UBND thành phố Hà Nội cho biết, để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Ngoài ra, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố khoảng 550,2 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách thành phố khoảng 1,3 tỷ đồng.

UBND thành phố cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư.

Tin Cùng Chuyên Mục