Tổng lượng trích lập dự phòng của BIDV và VietinBank lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại

Tổng lượng trích lập dự phòng của BIDV và VietinBank lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại

Nửa đầu năm 2019, chỉ hai ngân hàng BIDV và VietinBank đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tổng cộng 18.187 tỷ đồng, lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại. Xem thêm
Vì sao không gọi vốn ODA, BOT cho Cảng hàng không Long Thành?

Vì sao không gọi vốn ODA, BOT cho Cảng hàng không Long Thành?

Bộ GTVT đã “chấm” phương án giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án trên. Lãnh đạo Bộ này biện giải: “Đầu tư, khai thác sân bay không chỉ là vấn đề thuần về thương mại, kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc phòng”. Xem thêm
Báo Doanh Nhân