MB (MBB) dự định nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng năm 2022, phát triển quy mô tài sản tăng 1,5 – 2 lần

Mai Chi

Nếu hoàn thành phương án nhận chuyển giao bắt buộc Tổ chức tín dụng, MB sẽ phát triển quy mô tài sản từ 1,5 – 2 lần, chi trả cổ tức tới 20%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank, Mã CK: MBB) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó dự kiến tổng tài sản tăng 15% lên mức 700.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% lên 472.600 tỷ đồng theo giới hạn mà ngân hàng nhà nước cho phép.

MB (MBB) dự định nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng năm 2022, phát triển quy mô tài sản tăng 1,5 – 2 lần - Ảnh 1

Mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ là 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Trong điều kiện kinh tế diễn biến khó khăn, lợi nhuận dự kiến sẽ chỉ đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái.

Về định hướng kinh doanh, Hội đồng quản trị MB cho biết, ngân hàng đang xây dựng các chỉ tiêu chiến lược về tài chính tăng trưởng cao hơn so với bình quân ngành. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến đến năm 2026 sẽ cao gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2021 với nhiều kế hoạch linh hoạt, tuỳ theo các điều kiện thực tế.

Với tình hình hiện tại, HĐQT MB cũng cho biết sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc 01 tổ chức tín dụng, theo chủ trương và định hướng của Chính phủ cùng NHNN. MB kỳ vọng sẽ thực hiện thành công phương án Chuyển giao bắt buộc 01 tổ chức tín dụng, mở ra cơ hội để MB tăng tốc từ 1,5 – 2 lần tốc độ phát triển quy mô tài sản, tín dụng và sớm hoàn thành mục tiêu phục vụ cho 20 triệu khách hàng.

Ngoài ra, một chủ trương khác cũng được trình tới cổ đông, đó là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 37.783 tỷ đồng lên 46.882 tỷ đồng (tăng gần 9.100 tỷ đồng).

Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên thêm 892,4 tỷ đồng và được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021. Trong đó, kế hoạch sẽ gồm phát hành 70 triệu cổ phiếu cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu ESOP.

Trong năm 2022, Ngân hàng cũng triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.556 tỷ đồng thông qua phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, MB cũng sẽ chào bán thêm 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá trị chào bán thoả thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách. Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2022 và 2023.

Số vốn huy động thêm sẽ được chi 5.811 tỷ đồng đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư cho trụ sở của MB tại khu vực TP. HCM cùng một số hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 3.288 tỷ đồng còn lại sẽ được dung để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục