Sẵn sàng tinh thần triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID trong toàn quốc

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 28/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Phạm Quang Đại cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 23 được ban hành, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị; chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp triển khai tại địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP, hạn chế tình trạng lạm dụng Phiếu LLTP; rà soát, hoàn thiện thể chế liên quan đến cấp Phiếu LLTP...

Về triển khai thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, tính đến hết ngày 24/5/2024, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 4.739 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu trên VNeID/12.573 tổng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (chiếm 37,9%); tra cứu tại cơ quan Công an 3.317 hồ sơ, trả kết quả 2.299 Phiếu LLTP.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp nhận 1.260 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu trên VNeID/1.800 tổng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP (chiếm 70%); tra cứu tại cơ quan Công an 556 hồ sơ, trả kết quả 930 Phiếu LLTP.

Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Phạm Quang Đại báo cáo tại cuộc họp.
Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Phạm Quang Đại báo cáo tại cuộc họp.

Để khuyến khích người dân thực hiện cấp Phiếu LLTP trên VNeID, thành phố Hà Nội đã ban hành chính sách hỗ trợ 100% phí cho mọi đối tượng. Theo đó, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/4/2024 Nghị quyết quy định việc hỗ trợ cung cấp thông tin LLTP qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội, sử dụng ngân sách của thành phố hỗ trợ cung cấp thông tin LLTP qua VNeID trên địa bàn thành phố đến ngày 31/12/2024.

Đồng thời, trong quá trình triển khai, Trung tâm LLTP quốc gia đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, C06-Bộ Công an và 2 địa phương thực hiện thí điểm để giải quyết một số vấn đề phát sinh về kỹ thuật, bổ sung tính năng để các đối tượng được miễn, giảm phí cấp Phiếu LLTP theo hướng dẫn tại Thông tư 244/2016/TT-BTC; bổ sung tính năng quét mã QR của 37 ngân hàng.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID còn gặp khó khăn, vướng mắc trong tra cứu thông tin và một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Thời gian tới, Trung tâm LLTP quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP, hạn chế tình trạng lạm dụng Phiếu LLTP. Rà soát, hoàn thể chế bao gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP; Quy chế sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, tại Sở Tư pháp.

Nghiên cứu, đề xuất việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, Bộ Quốc phòng, TANDTC, VKSNDTC theo yêu cầu Đề án 06. Đồng thời đánh giá việc thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hà Nội, đề xuất triển khai trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã nêu lên những thuận lợi, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp để tiếp tục làm tốt công tác cấp Phiếu LLTP trên VNeID nói riêng và việc thực hiện Chỉ thị số 23 nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ thị 23 trong bối cảnh hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu Trung tâm LLTP quốc gia cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức; phát huy tính chủ động để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tiến hành sơ kết Chỉ thị. Cùng với đó cần làm tốt công tác phối hợp với C06 - Bộ Công an, gắn chặt việc triển khai Chỉ thị 23 và cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID với việc triển khai Đề án 06, đảm bảo nguồn lực để sẵn sàng tinh thần triển khai cấp Phiếu trên VneID trên toàn quốc.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Sẵn sàng tinh thần triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID trong toàn quốc - Ảnh 1
Sẵn sàng tinh thần triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID trong toàn quốc - Ảnh 2
Sẵn sàng tinh thần triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID trong toàn quốc - Ảnh 3
Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại cuộc họp.
Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại cuộc họp.

Tin Cùng Chuyên Mục