Phiếu lý lịch tư pháp

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Chiều 20/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP). Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp.
Thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp tại một số địa phương

Thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp tại một số địa phương

Chiều ngày 27/02, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện tại thành phố Hà Nội, ...
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023

Sở Tư pháp TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo, đài Thành phố về việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.