Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023

Linh Nga

Sở Tư pháp TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo, đài Thành phố về việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thông báo về việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội https://dichvucong.hanoi.gov.vn và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.

Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp cách thức nộp và nhận kết quả phiếu Lý lịch tư pháp như sau:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/ đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chọn thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sau đó, click vào mục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (có thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội) hoặc Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan tiến hành tố tụng.

Bước 2: Công dân khai các thông tin trên Tờ khai điện tử trên hệ thống Cổng dịch vụ công bao gồm số CMND/CCCD/hộ chiếu; văn bản ủy quyền, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn.

Điểm lưu ý là công dân phải tải các giấy tờ đính kèm trong trường hợp ủy quyền, người chưa thành niên.

Bước 3: Công dân nộp phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công hoặc khi nhận được thông báo “Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Quý khách vui lòng chuyển khoản phí cấp phiếu để hoàn thành thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp” hiển thị trên Cổng dịch vụ công, công dân thực hiện chuyển khoản phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp vào tài khoản của Sở Tư pháp theo thông tin cụ thể sau:

Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 3511.2.105879500000 tại kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] [Mã số trực tuyến] [CAP PHIEU LLTP]

Mức phí: 200.000 đồng/lượt/người.

Lưu ý, với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) - mức giá là 100.000 đồng.

Những trường hợp sau sẽ được miễn phí cấp lý lịch tư pháp gồm trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo theo quy định hay người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Công dân lựa chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công và liên hệ số điện thoại của Bưu điện Hà Nội: 024.393.88888 để được hướng dẫn nhận kết quả và nộp phí dịch vụ bưu chính.

Đáng chú ý, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Bước 5: Công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để Bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu lý lịch tư pháp có ký nhận theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp cũng lưu ý hồ sơ đính kèm bao gồm:

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, người được ủy quyền phải tải đính kèm văn bản ủy quyền theo quy định và giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

Đối với người chưa thành niên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó phải tải đính kèm giấy tờ chứng minh quan hệ và giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải tải đính kèm các giấy tờ để chứng minh. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

Đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do Công an thành phố Hà Nội cấp còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ thì không phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp thẻ tạm trú do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp thì phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự thì công dân phối hợp cung cấp các giấy tờ như sau để đảm bảo thời gian nhận kết quả theo quy định.

Bản án có hiệu lực pháp luật.

Giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong hình phạt chính (Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù trong trường hợp hình phạt chính là phạt tù; Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo trong trường hợp hình phạt chính là án treo; Biên lai hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp hình phạt chính là tiền).

Giấy xác nhận kết quả thi hành án hoặc biên lai thu tiền án phí hoặc các quyết định liên quan của bản án.

Tin Cùng Chuyên Mục