2G

Tắt sóng 2G, điện thoại 'cục gạch' hết thời

Tắt sóng 2G, điện thoại 'cục gạch' hết thời

Tháng 9/2024, Việt Nam sẽ thực hiện tắt sóng di động 2G, người dùng điện thoại “cục gạch” bắt buộc phải chuyển đổi sang điện thoại thông minh. Tuy nhiên, việc tắt sóng được thực hiện theo lộ trình, khách hàng sẽ được hỗ trợ khi chuyển đổi.