Bảo hiểm y tế

Thay đổi thẻ BHYT mới từ tháng 4/2021

Thay đổi thẻ BHYT mới từ tháng 4/2021

Ngày 4/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước; sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2021.