Bảo hiểm y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Người dân được quyền lựa chọn nơi tham gia bảo hiểm y tế?

Người dân được quyền lựa chọn nơi tham gia bảo hiểm y tế?

Một số ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét, Chính phủ quan tâm, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Trong đó, sớm có chủ trương người dân được quyền lựa chọn nơi tham gia bảo hiểm y tế tại trường hoặc tại ...
Thay đổi thẻ BHYT mới từ tháng 4/2021

Thay đổi thẻ BHYT mới từ tháng 4/2021

Ngày 4/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước; sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2021.