BE Group

Tổng Giám đốc BE GROUP và ứng dụng gọi xe của người Việt

Tổng Giám đốc BE GROUP và ứng dụng gọi xe của người Việt

Tháng 12/2018, ứng dụng gọi xe “be” với màu áo vàng sọc xanh đen đặc trưng, chính thức ra đời tự tin khẳng định đây là ứng dụng hoàn toàn thuần Việt và có thể trực tiếp cạnh tranh với các ứng dụng gọi xe hiện có trên thị trường.