Bộ luật hình sự

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.
Hội thảo đặc biệt:

Hội thảo đặc biệt: "Loại bỏ rủi ro hình sự, Doanh chủ cần làm gì?"

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên các quy định về “pháp nhân thương mại phạm tội” được áp dụng. Luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, LP Group phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề:“Loại bỏ rủi ro hình sự, Doanh chủ cần làm gì?".