Bộ Tài chính

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo ...
Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chiều 30/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phiên họp có sự tham gia của đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam - cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
Bộ Tài chính họp bàn cách gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính họp bàn cách gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn, các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành cùng trao đổi tìm ra giải pháp nhằm giúp thị trường chứng khoán quay ổn định trở lại, tiếp tục phát triển, cũng như tìm ra giải pháp để củng cố niềm tin cho trị trường trái phiếu và tăng cường tính thanh khoản.
Từ 17/11: Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Từ 17/11: Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, có 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm. Thông tư số 60/2022/TT-BTC ...