Bảo hiểm AIA: Gần 60% khoản bảo hiểm bị hủy sau một năm

Đoàn Chi

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tại Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam trong năm 2022.

Bảo hiểm AIA: Gần 60% khoản bảo hiểm bị hủy sau một năm

57% hợp đồng huỷ bỏ sau một năm

Năm 2022, Công ty bảo hiểm AIA bán bảo hiểm qua sáu tổ chức tín dụng gồm nhiều ngân hàng như: CitiBank, HSBC Việt Nam, PVBank,...

Đến cuối 2022, AIA đã trả số tiền hỗ trợ ban đầu cho đối tác ngân hàng lớn nhất là hơn 7.200 tỷ.

Năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán qua ngân hàng của AIA đạt 5.290 tỉ đồng, tương ứng 28% tổng doanh thu phí. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới bán qua ngân hàng đạt 1.548 tỉ đồng, tương ứng 42% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Trong năm, AIA phát hành mới 73.474 hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối ngân hàng, trong đó có 4.440 hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ trong thời gian cân nhắc 21 ngày, tương ứng với tỉ lệ 6%, hoàn trả phí bảo hiểm cho khách hàng tổng số tiền là 222,8 tỉ đồng.

Theo báo cáo của AIA Việt Nam, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với hợp đồng bảo hiểm khai thác qua ngân hàng (tính theo phí bảo hiểm) là 43%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 57%.

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm sai quy định

Kết luận thanh tra chỉ ra, 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Một số đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa tư vấn đầy đủ về quy tắc, sản phẩm bảo hiểm liên kết dẫn đến khách hàng chưa nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư khi tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, việc thanh tra cho thấy có hơn 3.000 nhân viên ngân hàng của các ngân hàng được công ty AIA đào tạo để giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, các nhân viên ngân hàng này chỉ giới thiệu khách tham gia mà không tham gia vào việc tư vấn, chào bán và thu xếp ký kết hợp đồng.

Việc để các nhân viên thuộc đại lý bảo hiểm chưa được đào tạo đầy đủ tiếp cận với khách hàng, chưa làm đầy đủ các bước theo thoả thuận giữa AIA và ngân hàng, nhưng vẫn nhận đủ hoa hồng và khoản thưởng, theo kết quả thanh tra, là không đúng quy định.

Ngoài ra, năm 2022, AIA chi hơn 376 tỷ để trả “phụ cấp cố định” và khoản thưởng cho đại lý bảo hiểm cá nhân kênh bancassurance, tuy nhiên Bộ Tài chính xác định cách thức xác định, tính toán số tiền chi thưởng chưa đúng theo quy định pháp luật.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kết toán năm 2022 với tổng chi phí hạch toán giảm là 917,9 tỉ đồng.

Căn cứ các kết luận thanh tra, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đề nghị Tổng giám đốc AIA Việt Nam rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm, nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Việc ban hành các quy định về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đảm bảo khách hàng khi tham gia bảo hiểm phải được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, phải nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, các rủi ro đầu tư có thể gặp phải và các khoản phí mà doanh nghiệp tính cho khách hàng...

Tin Cùng Chuyên Mục