ĐHĐCĐ 2024 Chứng khoán TP HCM (HSC): Đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 41% so với năm ngoái

Thành Trung

Kết thúc Quý I/2024, doanh thu của HSC đã đạt 722 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 346 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 23% và 24% kế hoạch cả năm.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã ck: HCM) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.128 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện 2023. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế dự tăng 72% lên 1.160 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra thì đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục của công ty.

Các mảng đóng góp chủ yếu vào doanh thu năm 2024 của HSC lần lượt là cho vay ký quỹ, môi giới chứng khoán, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Cụ thể:

- Hoạt động cho vay ký quỹ (chiếm hơn 48% tổng doanh thu): HSC dự đoán nhu cầu cho vay ký quỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng sự gia tăng của thanh khoản thị trường. Việc triển khai mô hình quản lý cho vay ký quỹ mới từ đầu năm 2024 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu giao dịch của khách hàng cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý cho vay của HSC. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro được quản trị chặt chẽ.

- Hoạt động môi giới chứng khoán (chiếm 26% tổng doanh thu): Dựa trên hai giả thiết chính là giá trị giao dịch bình quân ngày đạt khoảng 20.000 tỷ đồng và tỷ trọng giao dịch của các nhà đầu tư trong nước chiếm 90%, HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2024 đạt 824 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023.

- Hoạt động tự doanh (chiếm 17% tổng doanh thu): HSC vẫn tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Năm 2024, với phần vốn tăng được sử dụng cho hoạt động cho vay và tự doanh, HSC dự kiến mang về doanh thu khoảng 556 tỷ đồng.

- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp (chiếm 8% tổng doanh thu): HSC dự kiến doanh thu năm 2024 đạt 248 tỷ đồng. HSC cho biết Công ty đã có sự chuẩn bị cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn để có thể tận dụng được cơ hội từ sự ổn định của thị trường trong năm 2024, qua đó đem về doanh thu khả quan trong năm 2024.

Theo BCTC quý I/2024 công bố gần đây, doanh thu của HSC đạt 722 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 346 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 23% và 24% kế hoạch cả năm.

ĐHCĐ cũng thông qua phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ cổ phiếu sang tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462 tỷ đồng, tương đương 54% LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC đã kiểm toán. Thời điểm thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế.

Ngoài ra, HSC cũng sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, với mức chi khoảng 55% LNST chưa phân phối năm 2023 trên BCTC kiểm toán, tương đương số tiền khoảng 368 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức 2024, HSC dự tính tỷ lệ chi trả (bằng tiền) không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7% (tương đương 700 đồng/cp).

Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện cổ tức 2024 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% và phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty (đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua ngày 8/8/2022).

Tin Cùng Chuyên Mục