ĐHĐCĐ 2024 VPBank (VPB): Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi lên hơn 23.100 tỷ đồng, cam kết chia cổ tức 5 năm liên tục, nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

An Chi

Sáng 29/04, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng được trình thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VPBank có sự tham dự của 180 cổ đông, đại diện cho hơn 6.52 tỷ cổ phần, tương đương 81.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban lãnh đạo VPBank tại đại hội đồng cổ đông 2024.
Ban lãnh đạo VPBank tại đại hội đồng cổ đông 2024.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết, năm 2023, VPBank đã làm được nhiều việc quan trọng. Ngân hàng thực hiện được thương vụ M&A lớn nhất trên thị trường tài chính khi bán vốn cho SMBC. Điều này đem lại cho VPBank gần 1,5 tỷ USD, củng cố nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong giai đoạn phát triển tiếp theo khi nền kinh tế phục hồi.

Ngân hàng củng cố nền tảng tăng trưởng, không ngừng mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Trong đó, hệ sinh thái khách hàng mẹ đạt hơn 13 triệu khách hàng, tăng 4 triệu. Một loạt đầu tư của ngân hàng cho công nghệ, quản trị rủi ro được tăng cường. 

"Trong điều kiện khó khăn, chúng ta có thể gặp khó về thu nhập, lợi nhuận nhưng không dừng đầu tư vào nền tảng để chuẩn bị bứt phá", ông Vinh nói. 

Tuy điều kiện kinh tế năm qua gặp nhiều khó khăn, ngân hàng vẫn xác định ưu tiên mở rộng quy mô. Sau khi vốn chủ sở hữu của VPBank tăng lên lớn thứ 2 hệ thống, chỉ sau Vietcombank thì ban lãnh đạo xác định phải làm sao để tạo ra cơ hội tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả đồng vốn cho cổ đông. Do vốn chủ sở hữu tăng nhanh nên ROE giảm xuống và  cần thời gian để phục hồi mạnh mẽ.

VPBank chú ý rất nhiều vấn đề chất lượng tài sản, năm nay mặc dù ảnh hưởng từ 2023 chưa hết, khó khăn từ bất động sản chưa nguôi nhưng VPBank vẫn nhìn thấy được những cơ hội, từ việc Chính phủ hỗ trợ thị trường, cầu – cung có khả năng phục hồi, tuy nhiên đến nay Ngân hàng tỏ ra hết sức thận trọng khi tăng trưởng quý 1/2024 trung bình chưa phải cao. Ban lãnh đạo VPBank vẫn đánh giá nửa cuối 2024 sẽ là thời điểm cầu trên thị trường phục hồi dần, có thể mức độ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2025 nhưng chúng tôi vẫn lạc quan để chuẩn bị cho sự tăng trưởng đó.

Thứ hai, đồng bộ tất cả phân khúc khách hàng, đặt mục tiêu trọng tâm tăng trưởng ở phân khúc chiến lược là khách hàng cá nhân và SME mức 25-30%. Đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong phân khúc FDI được đánh giá là nhiều tiềm năng, dự kiến hơn gấp đôi số lượng khách hàng và hơn gấp 4 lần quy mô huy động, cho vay làm sao đưa phân khúc FDI trở thành những trụ cột tương lai của VPBank, hòa đồng cùng các phân khúc khác, tạo cơ hội lớn trên thị trường.

Trước đây quy mô vốn còn hạn chế nên chúng ta chưa thể tiếp cận các phân khúc lớn nhiều, nhưng nay có nền tảng vốn lớn cùng với sự hỗ trợ của SMBC thì tin rằng VPBank đủ sức lực, nguồn lực để phát triển đồng bộ.

Thứ ba, VPBank xác định xu hướng từ Chính phủ, thế giới về tín dụng xanh (ESG) đi theo hướng đạt bền vững, chúng ta sẽ định hướng hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch, hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hỗ trợ công đồng người yếu thế trong xã hội. Do vậy, VPBank không chỉ là Ngân hàng chỉ phục vụ cho người giàu, thu nhập cao để giảm thiểu rủ ro, dù vẫn đang được chủ trọng nhưng chúng tôi cũng có cam kết trách nhiệm xã hội cao.

VPBank đang cung cấp các dịch vụ cho tầng lớp bình dân nhất, hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ không có điều kiện tiếp xúc, đó là trách nhiệm, định hướng cam kết xã hội của Ngân hàng vừa là phát triển kinh tế, vừa thúc đẩy kinh doanh cũng như đem lại cống hiến cho xã hội.

Thứ 4, VPBank xây dựng, củng cố nền tảng liên quan đến công nghệ, số hóa, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu. Đầu tiên hình thành lên khối thúc đẩy nghiên cứu dữ liệu, Ban lãnh đạo đã trực tiếp tham gia vào xây dựng sáng kiến để hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến này, chúng tôi không dừng lại khẩu hiệu mà có cam kết đưa kết quả ứng dụng thực tế công nghệ, dữ liệu, AI vào hỗ trợ cho quá trình hiện đại hóa, số hóa của Ngân hàng để đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thứ năm là xác định hệ sinh thái không chỉ thể hiện ở quy mô Tập đoàn mà sự liên kết giữa các mảng, trong đó VPBank quan tâm hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư, hỗ trợ nhà tiêu dùng, hỗ trợ giao dịch bất động sản... Các chương trình thí điểm, sáng kiến trọng điểm đã được Ban lãnh đạo đầu tư rất nhiều.

Với 5 định hướng trên, trong điều kiện VPBank tối ưu hóa, mục tiêu sẽ tạo ra sự tăng trưởng trên dưới 30% của tổng tài sản, dự kiến duy trì sự tăng trưởng cao về huy động 25-30%, cho vay duy trì mức cao nhất nằm trong top thị trường.

Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, phát hành 30 triệu ESOP

VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023. Theo đó, trong quý II hoặc quý III năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho các cổ đông. Mỗi một cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức. Tổng số lợi nhuận dự kiến được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn, củng cố nền tảng tài chính đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Tại đại hội đồng cổ đông năm ngoái, Chủ tịch HĐQT VPBank, ông Ngô Chí Dũng, cam kết ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, HĐQT VPBank sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành tối đa 30 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là cán bộ nhân viên VPBank và các công ty con theo tiêu chí và danh sách do HĐQT quyết định. Các thành viên HĐQT không điều hành không được mua.

Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi lên hơn 23.100 tỷ đồng

Tại Đại hội, VPBank trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 tăng 114% so với năm 2023, tương đương 23.165 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 20.709 tỷ đồng, công ty chứng khoán VPBankS góp 1.902 tỷ đồng và công ty bảo hiểm OPES đóng góp 873 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận.

Công ty tài chính tiêu dùng FE CREDIT cũng sẽ được kỳ vọng có sự trở lại mạnh mẽ sau hai năm liền thua lỗ, với mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến là 1.200 tỷ đồng trong năm 2024. 

VPBank dự kiến tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt ở mức 25% và 22% so với năm trước. Tổng tài sản hợp nhất dự kiến tăng 19%, đạt hơn 974 nghìn tỷ đồng. 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, VPBank ghi nhận lãi trước thuế gần 4.182 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản gần 822.367 tỷ đồng, tín dụng tăng 2,1% so với đầu năm, đạt gần 613 ngàn tỷ đồng. Huy động vốn từ khách hàng và giấy tờ có giá tăng 2,4%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 5,02% xuống 4,84%.

Phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế 

Ngân hàng cũng có phương án phát hành trái phiếu quốc tế để phục vụ cho việc huy động vốn bổ sung trên thị trường quốc tế. VPBank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền với thời hạn dự kiến 5 năm.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 – quý 1/2025. Mục đích phát hành nhằm cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội, đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của VPBank.

Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT 

Tại Đại hội năm nay, VPBank cũng bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân sự được đề cử là ông Takeshi Kimoto , hiện là thành viên Ban giám sát Ngân hàng PT Bank BTPN Tbk (một công ty con được thành lập tại Indonesia của SMBC sau khi sáp nhập giữa ngân hàng PT Bank Tabugan Pensiunan Nasional Tbk và ngân hàng PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia vào năm 2019).

Nhân sự thứ hai là bà Phạm Thị Nhung, hiện là Phó TGĐ thường trực kiêm Giám đốc Khối quản lý đối tác và quan hệ đối ngoại VPBank. 

Ông Takeshi Kimoto và bà Phạm Thị Nhung - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Takeshi Kimoto và bà Phạm Thị Nhung - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng khác như phương án, giao dịch VPBank thực hiện góp vốn/mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, liên kết hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. Lĩnh vực tham gia bao gồm nhưng không giới hạn: lĩnh vực quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng… Giá trị giao dịch, giá trị góp vốn, hợp tác từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VPBank.

Nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

Một nội dung quan trọng khác là trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc VPBank nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém là một ngân hàng thương mại. Theo đó, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của tổ chức này không vượt quá 5% quy mô tương ứng của VPBank vào cuối năm 2023 và vốn điều lệ của TCTD không quá 5.000 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, TCTD được chuyển giao bắt buộc sẽ hoạt động dưới hình thức Ngân hàng TNHH MTV do VPBank làm chủ sở hữu. Hiện, VPBank chưa công bố thông tin cụ thể về TCTD nào được nhận chuyển giao. 

Trả lời cổ đông tại đại hội, chủ tịch Ngô Chí Dũng cho biết: "Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc thường là các tổ chức có lỗ lũy kế lớn. Dưới góc độ tài chính, tham gia tái cơ cấu chúng ta không được lợi nhưng lại có những điểm hấp dẫn khác như:  tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn trung bình ngành, mở room sở hữu nước ngoài bởi vì các NĐT nước ngoài cũng có mong muốn được nâng tỷ lệ sở hữu lên. Ngoài ra, như vậy là góp phần giúp an ninh hệ thống ngân hàng tốt hơn, sự đóng góp với hệ thống".

Về nguyên nhân sụt giảm NIM, tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh trả lời: "Năm vừa qua hoạt động bancas tại các ngân hàng đều giảm sút nhưng đây vẫn là lĩnh vực tiềm năng. Trong năm nay bancas với AIA sẽ không tăng nhưng phần phi nhân thọ lại có cơ hội tăng với sự xuất hiện của OPES mang lại thu nhập bổ sung cho ngân hàng".

Đánh giá về thị trường bất động sản hiện nay:

Chủ tịch Ngô Chí Dũng trả lời: Cho vay BĐS là lĩnh vực tiềm năng tuy nhiên trong thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng chúng tôi phân biệt rất rõ giữa sản phẩm chung cư thông thường và sản phẩm có tính đầu cơ cao thì chúng tôi không tài trợ. Tôi đánh giá BĐS vẫn là ngành đáng quan tâm, nếu chúng ta phân tích và đánh giá đúng."

Còn tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh bổ sung: "Nhóm bất động sản thì tôi đánh giá là ngành tiềm năng, mang lại lợi ích lớn cho ngân hàng nhưng cần kiểm soát chặt, được hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, tập trung phân khúc có nhu cầu mua thực/ở thực.

Tỷ trọng cho vay nằm ở nhóm một số nhóm như nhóm dự án cho vay xây dựng theo định nghĩa của NHNN (19%), cho vay mua nhà khoảng 16%. Tổng cộng lại khoảng 34-35%, tổng dư nợ cho vay mua nhà khoảng 90.000 tỷ đồng, năm vừa qua có sụt giảm nhẹ. Nhưng đây là vay với nhu cầu thực, không giống nhóm BĐS cao cấp với yếu tố đầu cơ cao. 

VPBank là một trong ba ngân hàng cho vay mua nhà lớn nhất trên thị trường. Cho vay mua nhà vẫn là mảng quan trọng của VPBank trong năm nay.  Khi có vấn đề thì dư nợ BĐS dễ gặp khó khăn nhưng nợ BĐS cũng là nợ có khả năng xử lý cao nhất, hiện thu được gần như 100% gốc khi thị trường phục hồi, lãi cũng thu hồi 50 - 70%. Tỷ lệ mất thật của lĩnh vực này thấp hơn lĩnh vực khác nhiều."

Đánh giá về việc SMBC đóng góp được gì cho VPB, chủ tịch Ngô Chí Dũng trả lời: "SMBC giúp VPBank nâng cao năng lực quản trị, QTRR, quản trị tuân thủ để VPBank nâng dần chỉ số tiến gần theo thông lệ quốc tế, vào những lĩnh vực mà VPBank có lợi thế. Sức mạnh của SMBC là vốn rẻ nên họ hỗ trợ VPBank nhiều về vốn.

Việt Nam có môi trường đầu tư tốt, tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng đáp ứng được nhu cầu của các NĐT nước ngoài. Tôi mong rằng với sự hỗ trợ của SMBC, VPBank sẽ tham gia được thị trường này.

Sơ bộ ngân hàng đã ghi nhận những kết quả tích cực về mảng FDI. Khối FDI cũng sẽ trở thành một trong những nhóm khách hàng chiến lược của VPBank. 

Trước đây, VPBank là ngân hàng bán lẻ, tập trung vào SME thì giờ với SMBC, VPBank thành ngân hàng đa năng, không chỉ tập trung vào SME mà cả doanh nghiệp lớn."

Về kế hoạch đặt mục tiêu xử lý nợ xấu ra sao trong năm 2024, mức chi phí dự phòng dự kiến

Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Quý I/2024, tình hình nợ xấu có cải thiện nhưng vẫn ở mức cao. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Dự phòng trong năm 2023 là 12.500 tỷ trong đó dự phòng cho KHCN là 8.000 tỷ. Trong năm 2023, VPBank đã thu về 2.000 tỷ từ thu hồi nợ xấu.

Dự kiến trong năm 2024, VPbank sẽ trích lập 13.500 tỷ dự phòng rủi ro, thu hồi từ các khoản nợ xấu là 3.000 tỷ.

Chúng tôi kỳ vọng nợ xấu giảm dần vào các tháng cuối năm và phục hồi tốt từ năm 2025, hi vọng lúc đó sẽ thu hồi nợ xấu tốt hơn và giảm dự phòng tài chính. Trong trường hợp làm tốt hơn, thì số tiết kiệm dự phòng sẽ trở thành lợi nhuận trong tương lai.

TGĐ Nguyễn Đức Vinh: Xu hướng nợ xấu ảnh hưởng từ thị trường nhưng cũng phần lớn là ảnh hướng từ CIC, là xu hướng rộng rãi trên thị trường. Trong năm 2023 chiếm khoảng 40% và có thể tiếp tục tăng lên 50%. 

Kế hoạch trả cổ tức các năm sau của ngân hàng

Chủ tịch Ngô Chí Dũng: Trong năm trước VPBank đã đề xuất ĐHĐCĐ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liền. Dự kiến dành ra 30% lợi nhuận để lại hàng năm để chia cổ tức cho các cổ đông. Mức chia cổ tức tiền mặt 10% là số lượng rất lớn.

Trước đó, VPBank đã có 12 năm liền không chia cố tức tiền mặt để giữ vốn chủ sở hữu ngân hàng ở mức cao  duy trì hoạt động kinh doanh. 

Tin Cùng Chuyên Mục